Jovani

Jovani 05752 Spaghetti Strap V Neck Prom Dress

$790.00
  • Jovani Evening Dress Jovani 05752 Silver Nude Spaghetti Strap V Neck Prom Dress
  • Jovani Evening Dress Jovani 05752 Silver Nude Spaghetti Strap V Neck Prom Dress
  • Jovani Evening Dress Jovani 05752 Spaghetti Strap V Neck Prom Dress
  • Jovani Evening Dress Jovani 05752 Silver Nude Spaghetti Strap V Neck Prom Dress
  • Jovani Evening Dress Jovani 05752 Silver Nude Spaghetti Strap V Neck Prom Dress
  • Jovani Evening Dress Jovani 05752 Silver Nude Spaghetti Strap V Neck Prom Dress
  • Jovani Evening Dress Jovani 05752 Silver Nude Spaghetti Strap V Neck Prom Dress
  • Jovani Evening Dress Jovani 05752 Silver Nude Spaghetti Strap V Neck Prom Dress

Jovani

Jovani 05752 Spaghetti Strap V Neck Prom Dress

$790.00
$790.00

Jovani 05752 Spaghetti Strap V Neck Prom DressStyle Code: 05752
Available Colors: silver/nude
Colors:
Available Sizes: 00 - 24